Uzdolnienia i talent, jak z tym jest?

Podobno każdy człowiek dysponuje jakimiś uzdolnieniami, które pospolicie określane są talentem. Czy uzdolnienia, a talent znaczy to samo?


Czym ogólnie jest zdolność ?


Czasem osobiste uzdolnienia traktowane są jako przejaw inteligencji u danej osoby. Ponieważ każdy z nas posiada jakieś zdolności, to i każdy z nas posiada jakiś zasób inteligencji.
Zdolność jest to wyjątkowa i indywidualna predyspozycja lub predyspozycje przypisane danemu człowiekowi. Gdy dany człowiek tych predyspozycji indywidualnych i ponadprzeciętnych posiada kilka lub nawet kilkanaście, to określa się go zazwyczaj mianem geniusza. Lecz nie zawsze uzdolniony człowiek musi być geniuszem.
Geniusz jest to pojęcie ściśle związane ze zdolnościami intelektualnymi i powiązane z ilorazem inteligencji.

Czym w takim razie jest talent?


Talent jest czymś wyższym od uzdolnienia. Talent przejawia się w efektach działalności człowieka, które są twórcze. I muszą spełniać pewne kryteria. A mianowicie być oryginalne, unikalne, użyteczne i generatywne. Trzeba zaznaczyć, że najczęściej ludzie posiadają uzdolnienia w jednym kierunku. A autentyczne uzdolnienia w kilku kierunkach zdarzają się bardzo rzadko. Według naukowców nie każda osoba uzdolniona może mieć talent. Ale każda osoba z talentem musi być uzdolniona specjalnie.

Uzdolnienia są to wrodzone predyspozycje. Mogą to być predyspozycje w dziedzinie intelektualnej, albo artystycznej. Istnieją uzdolnienia językowe, literackie, matematyczne, techniczne, plastyczne, muzyczne, sportowe, pedagogiczne, a nawet interpersonalne.
Osoby posiadający uzdolnienia lingwistyczne dysponują umiejętnościami w zakresie języka.
Kto posiada uzdolnienia matematyczno-techniczne posiada umiejętność rozumienia i operowania abstrakcyjnymi symbolami. Natomiast posiadający uzdolnienia wizualno-przestrzenne potrafią rozwiązywać problemy przestrzenne, ponieważ posiadają bardzo dobrze rozwinięte myślenie obrazowe. Osoby posiadające uzdolnienia kinestetyczne wykazują się zręcznością i wspaniale skoordynowanymi ruchami. Są to zazwyczaj ludzie sztuki.

1 thought on “Uzdolnienia i talent, jak z tym jest?

  1. Żeby być na najwyższym poziomie, to trzeba połączyć dwa czynniki – talent i ciężką pracę.

Comments are closed.